مشکلات اپلیکیشن را به ما گزارش دهید

با گزارش مشکلات اپلیکیشن در این بخش با ما در افزایش هر چه بیشتر کیفیت اپلیکیشن پالت همکاری نمایید.

باگ های اپلیکیشن

باگ ها را به ما اطلاع دهید

امکانات جدید

پیشنهاد اضافه کردن امکانات جدید

از طریق فرم زیر مشکلات خود را ارسال کنید