دانلود اپلیکیشن

اپلیکیشن پالت را می توانید از طریق یکی از روش زیر (بازار ، گوگل پلی ، مایکت و یا لینک مستقیم ) نصب نمایید.